Odoo App Storessa yli 10000 sovellusta

Sovelluskauppa tarjoaa isoja ja pieniä sovelluksia

Veikko Väätäjä

Odoon sovelluskauppa eli Odoo App Store on kasvattanut tarjontansa jo yli 10 000 sovellukseen. Tällä hetkellä (27.1.2017) sovelluskaupasta löytyy 10135 sovellusta ja 193 teemaa. Sovelluskaupan löydät osoitteesta www.odoo.com/apps

Sovellustarjonta on hyvin laaja. Osa sovelluksista on pieniä apuohjelmia, osa isoja toimialakohtaisia kokonaisuuksia.

Ilmaisia ja maksullisia sovelluksia

Odoo CMS- Sample image floating

Odoo App Storen sovelluksista on ilmaisia noin 85% ja maksullisia noin 15%. Molemmista ryhmistä löytyy sekä erittäin hyviä sovelluksia että myös huonoja valintoja. Tähän onneksi nykyiset Store-käyttäjät ovat tottuneet puhelinten Apple Storessa ja Googlen Play-kaupassa. Kannattaa siis tutkia ja valita huolella mitä Storesta ostaa.

Koska sovellukset ovat julkisesti nähtävillä, löytyy niihin hyvin palautetta. Sen avulla pystyt löytämään muiden käyttäjien palautteen sovelluksen toiminnasta. Muista että jos sovellus on jossakin toiminut hyvin niin se ei välttämättä toimi sinun tarpeessasi. Tämä johtuu siitä että tarkat tarpeet liiketoimintajärjestelmissä voivat olla hyvin erilaisia. Esimerkiksi tuotteen konfiguraatioon käytettävä lisämoduuli voi olla hyvin erilainen riippuen siitä käytetäänkö sitä traktorin konfiguraation hallintaan vai palvelutuotteen konfiguraation hallintaan.

Poimintoja Odoo App Storesta

Poimin tässä muutaman erittäin hyvän tai hyvältä kuulostavan Odoo moduulin App Storesta. Olen tutustunut tai käyttänyt osaa näistä projekteissa ja osa on lupaavan kuuloisia.


Odoo CMS- Sample image floating

Odoo Medical: Sote-uudistuksen vauhdittaja? 

Mitä jos sote-uudistuksessa vaihdettaisiin kaikki terveydenhuollossa avoimen lähdekoodin Odooseen ja Odoo Medical -moduuliin. Odoo Medical on Odoo laajennus lääkäriasemalle, terveyskeskukselle tai muille terveydenhuollon kanssa toimiville yrityksille ja organisaatioille.

Moduuli laajentaa Odoota esimerkiksi potilastietoihin, sairaalan infrastuktuuriin, lääkkeisiin, laboratoriokäynteihin ja diagnooseihin. Näiden avulla saadaan valmiit toiminnot potilaskäynteihin ja laboratoriokäynteihin ja tuloksiin. Modulissa on  mukana esimerkiksi kansainväliset ICD-10 tautiluokitukset.

Jatkokehityksenä Suomessa tälle moduulille kannattaisi tehdä liittymät Kelaan ja muihin Suomen infrastuktuurissa tarvittaviin tahoihin.

Sinun kannattaa tutkia tätä moduulia jos olet kiinnostunut lääkärikeskuksen tai terveydenhuoltopalveluita tarjoava yrityksen toiminnan kehittämisestä.

Linkki Odoo Medial -moduuliin Odoo App Storessa: Odoo Medical.Majoituspalveluita: Odoo Hotel Management

Odoo CMS- Sample image floating

Odoo Hotel Management tarjoaa majoituspalveluiden tarvitsemia lisäosia Odooseen. Näitä ovat esimerkiksi huonevaraukset ja hotellissa tarvittavat taustapalvelut, esimerkiksi siivoukset.

Majoituspalveluiden tarjoajat tarjoavat usein myös ravintolapalveluita. Odoo tukee tätä osuutta myös hyvin. Odoon kassapääte on sovitettu toimimaan hyvin ravintolapalveluissa jo Odoon perusversiossa ilman lisämoduleita. Kassan avulla pystyt hallitsemaan ravintolasalissa pöytien laskut ja pöytäkartat. Lisämoduleilla saat tilausten kulkemisen keittiöön automatisoitua.   

Suomessa on paljon matkailualan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla ei tällä hetkellä ole käytössä toiminnan kasvua tukevia ratkaisuja. Matkailupalvelualan yritykset voisivat hyödyntää majoitus- ja ravintolamoduuleita. Odoosta löytyy myös majoituksen lisäksi muita matkailupalveluyrityksille sopivia ratkaisuja, joiden avulla alueelliset pienet matkailupalveluyritykset voisivat tehostaa toimintaansa ja lisätä myyntiään. 

Linkki Odoo Hotel management -moduuliin Odoo App Storessa: Odoo Hotel management.

Tuotetieto hallintaan: Odoo Product Lifecycle Management

Tuotetiedon hallinta sisältää monia tuotteiden suunnitteluun satsaavien yritysten tarvitsemia asioita. Jos teet tuotesuunnittelua esimerkiksi CAD- tai CAE-ratkaisuilla ja haluat integroida ne toiminnanohjaukseen, on Odoo Product Lifecycle Management -moduuli sopiva sinun käyttöön. 

Moduulissa voit hallita tuotteiden elinkaarta, esimerkiksi tuotteiden revisioita. Tuotteiden tarkkoja dokumentaatioita hyödyntävät yritykset osaavat arvostaa ja hyödyntää tätä. Esimerkiksi laivateollisuuden alihankkijan on tärkeää pystyä seuraamaan tuotteiden elinkaarta. Tuotteen hyvän elinkaarenhallinnan avulla pystyy säästämään

Luonnollisesti tuotteen elinkaaren hallinnan lisäksi tuotteen Master Data Management (MDM) voidaan hoitaa Odoossa. MDM-prosessien tekeminen Odoossa on perusteltua esimerkiksi helpon tuotetietomallien muokkaamisen takia. Tuotteiden tiedot voidaan ilman kohtuutonta räätälöintiä muokata tarkasti vastaamaan tarpeita. Avoimet rajapinnat helpottavat MDM-ratkaisun integrointia muihin tuotetietoa käyttäviiin ratkaisuihin.

Lisäosat ovat myös hyvä lähtökohta tehdä omia yrityskohtaisia laajennuksia Odoon käytössä. Jos lisäosa ei suoraan sovi sinun käyttöön, voit todennäköisesti kuitenkin hyödyntää monia asioita jo tehdyistä moduuleista. Luonnollisesti moduulien käyttöönotto vaatii selvitystä ja sopivuuden arviointia sinun tarpeitasi vasten. 

Linkki Odoo Product Lifecycle Management -moduuliin Odoo App Storessa: Odoo Product Lifecycle Management.

Vuokraus on parasta myyntiä: Odoo Rental

Odoo Rental -moduuli on tehty vuokrausliiketoiminnan mahdollistamiseen Odoossa. Vuokrauksen avulla pystyt rakentamaan liiketoiminnan vuokrattaviin tuotteisiin ja hallitsemaan esimerkkiksi varauskalenterit ja tuotteiden vuokrauselinkaaren ja tuotteen myynnin elinkaaren lopussa.

Vuokraustoiminnalla pystyt tehostamaan pääoman tuottoa. Voisiko sinun varastossa olevat tuotteet olla vuokrattavissa ja tuottaa jatkuvaa liiketoimintaa ja palaavia asiakkaita?

Linkki Odoo Rental -moduuliin Odoo App Storessa: Odoo Rental.

Avoimen Odoo-kehityksen mahdollistaja

Avoimien Odoo-modulien koordinointia tekee Odoo Community Association eli OCA. OCA on yhdistys, jonka tarkoitus on edistää Odoon käyttöä avoimen alustana. Useiden varsinkin vapaasti käytettävien Odoo-moduulien taustalla on OCA tai OCA:ssa mukana oleva Odoo-kumppani. Lisätietoja OCA:sta löytyy heidän sivuilta https://odoo-community.org.

Jos haluat tutkia löytyykö Odoosta sinulle sopivaa toiminnanohjausta, autan mielelläni sinua. Voin selvittää puolestasi mitä Odoon osia sinun liiketoiminnassa voisi käyttää ja mitä mahdollisia lisämoduuleita voisit hyödyntää. Ole yhteydessä jos olet vasta miettimässä Odoon käyttöönotto, tai jos olet miettimässä Odoon käytön laajentamista omassa toiminnassasi.

Onko sinulla kokemuksia Odoon moduleista?

Kuulen mielelläni millaisia kokemuksia sinulla on Odoon moduuleista. Kerään itse tietämystä Odoon moduulien sopivuudesta eri toimintoihin ja arvostan jos pystyt jakamaan sinun hyvä tai huonot kokemukset moduulien sopivuudesta sinun toimintaan.

Jos sinulla tulee kysymysiä jonkin moduulin sopivuudesta sinun toimintaan, tai haluat selvittää löytyykö sinun tarpeeseen sopivaa moduulia valmiina, autan mielelläni sinua selvityksessä. Toivottavasti selvityksen perusteella löydetään sinulle sopiva valmis Odoo-moduuli Odoon sovelluskaupasta tai muualta. 

Unkkuri auttaa sinulle sopivien Odoo-moduulien löytämisessä, arvioinnissa ja käyttöönotossa. Lisätietoja Odoo-moduuleista antaa:
Veikko Väätäjä, veikko@unkkuri.com, puhelin 0401683133.